Проектът на ИМКА: 8 цели-ние действаме

ЦЕЛИ: да насърчи активното включване на младите хора и на неправителствените организации в дейности и инициативи, в партньорство с различни заинтересовани страни за постигане на устойчиви резултати, свързани с постигане на целите на хилядолетието. В тази връзка от 4 до 7 март 2014 г. в ПМГ „Гео Милев“ се проведе първото обучение, в което участваха 22 ученици от 9. до 11. клас. В рамките на обучението учениците се запознаха с основните принципи за работа в екип, оценка на проблемите и потребностите в една общност, изясняване на причините за идентифицираните проблеми и събиране на идеи за тяхното решаване. В края на обучението участниците дефинираха своя визия за бъдещето, която обедини идеите им за подобряване на състоянието в редица области на обществения живот, които директно кореспондират с постигането на напредък по целите на хилядолетието, а именно - Визия за Стара Загора като град, щадящ природата, както и Стара Загора - модел за социална отговорност и солидарност между хората.

Обучение

Екипът победител имаше възможността да осъществи идеите си. Една от инициативите беше „ПМГ чисти Стара Загора“ .

Група ученици имаха удоволствието да посетят няколко НПО, които също работят по проблеми, свързани с осемте цели. Най-вълнуващо и запомнящо беше посещението в офиса на UNICEF BULGARIA .

Финалът на проекта се проведе в Букурещ през месец септември 2014г. Там се включиха представители на всички държави, участнички по проекта: Чехия, Румъния, Бурунди, България. Всеки се запозна с дейностите по проекта в отделните държави, обмени се опит и се родиха нови идеи.

Обратно към сайта