ППМГ "Гео Милев" - град Стара Загора

6000 гр. Стара Загора, ул. "Августа Траяна" 44
БУЛСТАТ 000803497
Работно време на администрацията: от 8:00 до 12:00 и от 12:30 до 16:30
Работно време на Директор и Зам.-директор по учебната част: от 7:30 до 12:00 и от 12:30 до 16:00
Тел. Зам.-директор: 042-62-44-08   Тел. Директор: 042-60-50-62

web: www.pmgsz.org  
e-mail: 2400102@edu.mon.bg
e-mail: pmgsz@abv.bg