Начало

Добре дошли в официалния сайт на Профилирана природоматематическа гимназия "Гео Милев" гр. Стара Загора!


С Ъ О Б Щ Е Н И Е
Продължава обучението от разстояние в електронна среда за всички ученици от ППМГ „Гео Милев“. Организация на учебния ден

Списък с учебници

ЗА ШКОЛАТА по математика за ученици в четвърти клас

ЗА ПРИЕМА СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ
Уважаеми родители,
удостоверенията за получаване на еднократна помощ на учениците, записани за първи път в осми клас в ППМГ “Гео Милев", могат да се получат в канцеларията на гимназията.

ПРАВИЛА за безопасност в Интернет
БЕЗОПАСНА МРЕЖА