Членове на обществения съвет при ППМГ „Гео Милев“, гр. Стара Загора

1.       Марияна Димитрова Йотова – председател

2.       Румяна Стефанова Стоименова

3.       Лазарина Ненкова Ненкова

4.       Петя Стефанова Тодорова

5.       Емилиана Петрова Иванова

6.       Нася Иванова Иванова

7.       Олга Сандева Загорова

Резерви:

1.       Маргарита Славова Пенева

2.       Богданка Стоянова Методиева