ТУРНИР НА ЧЕТИРИТЕ ГРАДА

На 22.11.2014 г. в град Казанлък се проведе традиционното състезание по математика „Турнир на четирите града“. В него взеха участие 148 ученици от V до XII клас от математическите гимназии от градовете Стара Загора, Казанлък, Ямбол и Сливен. Нашата гимназия участва с 22 представители.

Достойно е представянето на учениците: