Резултати от конкурса "Моята класна стая"
I място: V А клас I място: X Д клас II място: VI Б клас II място: X Г клас III място: VII Б клас III място: IX Б клас
1.jpg
1.jpg
1.jpg
1.jpg
1.jpg
1.jpg
1.jpg
1.jpg
1.jpg
1.jpg
1.jpg
1.jpg
1.jpg
1.jpg
1.jpg
1.jpg
1.jpg
1.jpg
1.jpg
1.jpg
1.jpg
1.jpg
1.jpg