Задачи за IV клас

Тренировъчна тема номер 1 за състезанието на ПМГ "Гео Милев" за четвърти клас
Тренировъчна тема номер 2 за състезанието на ПМГ "Гео Милев" за четвърти клас
Тренировъчна тема номер 3 за състезанието на ПМГ "Гео Милев" за четвърти клас
Тренировъчна тема номер 4 за състезанието на ПМГ "Гео Милев" за четвърти клас
Тренировъчна тема номер 5 за състезанието на ПМГ "Гео Милев" за четвърти клас
Математическо състезание на ПМГ „Гео Милев” – Стара Загора за четвърти клас, 2008
Тренировъчна тема номер 6 за състезанието на ПМГ "Гео Милев" за четвърти клас
Тренировъчна тема номер 7 за състезанието на ПМГ "Гео Милев" за четвърти клас
Тренировъчна тема номер 8 за състезанието на ПМГ "Гео Милев" за четвърти клас
Математическо състезание на ПМГ „Гео Милев” – Стара Загора за четвърти клас, 2009
Тренировъчна тема номер 9 за състезанието на ПМГ "Гео Милев" за четвърти клас
Тренировъчна тема номер 10 за състезанието на ПМГ "Гео Милев" за четвърти клас
Математическо състезание на ПМГ „Гео Милев” – Стара Загора за четвърти клас, 2010
Тренировъчна тема номер 11 за състезанието на ПМГ "Гео Милев" за четвърти клас
Задачи за четвърти клас от областния кръг на олимпиадата по математика
Решения на задачите за четвърти клас от областния кръг на олимпиадата по математика
Задачи за четвърти клас от Зимните математически състезания
Решения на задачите за четвърти клас от Зимните математически състезания
Задачи за четвърти клас от Националното състезание "Роман Хайнацки"
Решения на задачите за четвърти клас от Националното състезание "Роман Хайнацки"
Математическо състезание на ПМГ „Гео Милев” – Стара Загора за четвърти клас, 2011
Препоръчителен списък със задачи за лятна работа за учениците, които ще бъдат в пети клас на ПМГ "Гео Милев" през учебната 2011/2012 година
Математическо състезание на ПМГ „Гео Милев” – Стара Загора за четвърти клас, 2012
Математическо състезание на ПМГ „Гео Милев” – Стара Загора за четвърти клас, 2013
Математическо състезание на ПМГ „Гео Милев” – Стара Загора за четвърти клас, 2014
Математическо състезание на ПМГ „Гео Милев” – Стара Загора за четвърти клас, 2015
Математическо състезание на ПМГ „Гео Милев” – Стара Загора за четвърти клас, 2016