Уроци


МАТЕМАТИКА

 • Комбинаторни задачи
 • 12 клас: Комплексни числа и правилни многоъгълници
 • 7-8 клас: Задачи за лица и разрязване на фигури

 • ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ

 • Движение и сили
 • Дeйствие на силите
 • Електричен ток
 • Тела и вещества
 • Строеж на веществата
 • Температура и топлина
 • Температурно разширение
 • Изпарение и кондензация
 • Топлопроводност и конвекция
 • Алгоритъм за решаване на задачи по физика
 • Научно есе по физика и астрономия
 • Проекти по физика за XI клас

 • ИНФОРМАТИКА

 • Давани теми за приемен изпит по информатика в ПУ
 • Основни понятия, необходими за теста
 • VB: Main Menu, Drag&Drop
 • Проект "Събиране на ябълки"
 • XII клас:ТЕМА 2019.1
 • XII клас: 2019.2
 • VB:Низове. Проект "Редактор"
 • Проект "Редактор"
 • XII клас: 2018.1
 • Изчислимост. Машина на Пост
 • Редактор за машината на Пост
 • XII клас: ТЕМА 2018.2
 • VB - файлове с последователен достъп
 • VB - обработка на грешки
 • VB - машина на Пост: лента
 • XII клас:ТЕМА 2017.1
 • VB - Пост интерпретатор 1 | 2
 • XII клас:ТЕМА 2017.2

 • БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

 • Вид на глагола
 •