Уроци


МАТЕМАТИКА

 • Комбинаторни задачи
 • 12 клас: Комплексни числа и правилни многоъгълници
 • 7-8 клас: Задачи за лица и разрязване на фигури

 • ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ

 • Движение и сили
 • Дeйствие на силите
 • Електричен ток
 • Тела и вещества
 • Строеж на веществата
 • Температура и топлина
 • Температурно разширение
 • Изпарение и кондензация
 • Топлопроводност и конвекция
 • Алгоритъм за решаване на задачи по физика
 • Научно есе по физика и астрономия
 • Проекти по физика за XI клас

 • ИНФОРМАТИКА

 • Давани теми за приемен изпит по информатика в ПУ
 • Основни понятия, необходими за теста
 • VB: Main Menu, Drag&Drop
 • Проект "Събиране на ябълки"
 • XII клас:ТЕМА 2019.1
 • XII клас: 2019.2
 • VB:Низове. Проект "Редактор"
 • Проект "Редактор"
 • XII клас: 2018.1
 • Изчислимост. Машина на Пост
 • Редактор за машината на Пост
 • XII клас: ТЕМА 2018.2
 • VB - файлове с последователен достъп
 • VB - обработка на грешки
 • VB - машина на Пост: лента
 • XII клас:ТЕМА 2017.1
 • VB - Пост интерпретатор 1 | 2
 • XII клас:ТЕМА 2017.2
 • XII клас:ТЕМА 2016.1
 • XI клас:Програмиране на машината на Пост
 • Финална реализация на интерпретатора за машината на Пост
 • Първи набор от задачи за машината на Пост
 • Пост: намиране на комплекс върху лентата
 • XII клас:ТЕМА 2016.2
 • ООП във Visual BASIC
 • VB:Клас "Статичен стек"
 • XII клас: Тема 2015.1
 • VB:Проект "Статичен стек"
 • VB:Проект "Речник"
 • VB:Проект "Речник" - първа част
 • VB:Проект "Речник", продължение
 • Окончателен клас "Речник"
 • Алгоритъм за графични класове във VB
 • Графичен клас "Кръгъл бутон"
 • Графичен клас "Бутон с две съобщения"
 • Графичен клас "ЕГН"
 • "Елиптичен бутон"
 • Проект "Мигащ етикет"
 • "Мигащ етикет" - анализ
 • Проект "Пулсар"
 • "Пулсар"-реализация
 • Графика във VB6.0
 • Проект:Графика на снусоида
 • Събитие Paint
 • Проект:Етикет с вертикално подравняване
 • Използване на API-функции във VB6
 • Проект "Крива на Безие"
 • "Крива на Безие" - реализация
 • Проект "Двуцветен банер" - реализация с ToolBox-обекти
 • Проект "ProgressBar"
 • Проект "ProgressBar" - реализация с ToolBox-обекти
 • API-функции за запълнен правоъгълник
 • Динамичен таймер чрез API-функции
 • ProgressBar с динамичен таймер
 • Преговор: преведете от C++ на VB
 • Преговор: задача "Планети"
 • Задача "Планети" (C++)
 • Финален проект: игра-речник

 • БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

 • Вид на глагола
 •