Безопасност на движението по пътищата

Училищна комисия по БДП

Председател - Лалка Вълева
Членове - Златка Иванова
                  Полина Маркова