Меню Затваряне

Иновативен проект „Изследователският подход – съвременен метод за качествено образование“

През м. май в ППМГ по иновативен проект „Изследователският подход – съвременен метод за качествено образование“ се осъществи лабораторно занятие на тема “Алкохоли и Алдехиди“, в което учениците от 9д клас успяха да влязат в ролята на изследователи и да разпознаят  веществата.

На 09.06. 2022г. в деня на ученическото самоуправление едно очарователно дете направи своя избор да влезе в ролята на учител, преподавайки темата „Кетони“ на своите съученици. Тя успешно приложи подхода „ученик обучава свои съученици“.

 Поздравление за подготовката, усърдието и добре свършената работа!