Меню Затваряне

Доказани успехи в овладяването на английски език

ДОКАЗАНИ УСПЕХИ В ОВЛАДЯВАНЕТО НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК
Областният кръг на националното състезание по речеви и комуникативни умения на английски език се проведе на 29.10.2014 от 14:00 ч в СОУ Максим Горки , Стара Загора.
На участниците, в съответствие с Регламента, бяха осигурени 15 минути за представяне, от които 5 минути за подготвената презентация и до 10 минути за свободен разговор с журито.
Участниците бяха разпределени в три възрастови групи: първа (4-7 клас), втора (8-10 клас) и трета (11-12 клас ).
Темата на презентацията беше “Four eyes see more than two”. Критериите за оценяване визираха както съдържанието и обема, така и лингвистичните компетенции и уменията за презентиране. С гордост ви съобщаваме, че възпитаникът на ПМГ „Гео Милев“
Стара Загора, Ивайло Игнатов, 11А, събра 199 от 200 максимално възможни точки (включително предвидените бонус точки).
Третото място от състезанието също бе присъдено на ученик от нашето училище – Даниел Михайлов от 11Б клас.