Меню Затваряне

Училищно настоятелство

Училищното настоятелство при Профилирана природоматематическа гимназия „Гео Милев” е регистрирано като юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност и подпомага развитието и материалното осигуряване на училището.

Основната цел на Настоятелството е обединяването на усилията на родителската и друга общественост с тази на държавните и общински органи и организации, физически и юридически лица за подпомагане развитието на учебното дело и възпиталния процес в училището.

Училищното настоятелство набира средства за осъществяване на целите залегнали в устава му, чрез дарения и извършване на допълнителна дейност, от която да реализира приходи. Постъпленията в Настоятелството ни дават възможност да заплащаме разходите на изявени ученици от училището, във връзка с участието им в олимпиади и състезания от различни области на науката и спорта. Ежегодно отделяме средства за подобряване материалната база на училището.

Ние работим доброволно, безвъзмездно и с желание да допринесем за личностното развитие и успеха на нашите деца. И Вие можете да ни подкрепите. Дарения могат да постъпват по банковата ни сметка, или в касата на Училищното настоятелство.

Банкова сметка:

IBAN: BG83 BPBI 7935 1055 7545 01

BIC: BPBIBGSF, „ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ” АД

СНЦ „Училищно настоятелство при ПМГ“ Гео Милев” – Стара Загора”

Благодарим на всички дарители!

Съвет на настоятелите:

Ваня Христова Енева – председател

Велина Атанасова Маринова – секретар

Галина Динева Тонева – член

Мария Костадинова Данева – член

Светлана Димитрова Димитрова – член

Контакти:

e-mail: roditeli.stzpmg@gmail.com

Facebook: https://facebook.com/un.pmg.stz