Меню Затваряне

Прием след 7 клас

За вас седмокласници!

Профилирана природоматематическа гимназия „Гео Милев“ обявява следния прием на ученици след завършен VII клас за учебната 2022/2023 година:

ПрофилБрой ученициПрофилиращи предметиИзпитни предметиБалообразуване
Софтуерни и хардуерни науки52Информатика,
Инф. технологии, Математика
Български език и Литература,
Математика
НВО: 1 – БЕЛ,
3 – Мат.
Свид.: БЕЛ, Мат.
Математически52Математика,
Информатика,
Англ. език
Български език и Литература,
Математика
НВО: 1 – БЕЛ,
3 – Мат.
Свид.: БЕЛ, Мат.
Природни науки26Биология,
Химия,
Англ. език
Български език и Литература,
Математика
НВО: 2 – БЕЛ,
2 – Мат.
Свид.: Мат., Биология

Документи за записване:

  1. Заявление по образец
  2. Декларация от родител за съгласие личните данни да бъдат обработвани
  3. Свидетелство за завършено основно образование – оригинал
  4. Медицинска амбулаторна карта
  5. Акт за раждане – само за сверяване на личните данни