Меню Затваряне

Обществен съвет

Членове на обществения съвет при ППМГ „Гео Милев“, гр. Стара Загора за периода от 27.10.2020 г. до 26.10.2023 г.

  1. Лазарина Ненкова Ненкова, родител на ученик в 9 а клас
  2. Гергана Пейчева Колева, родител на ученик в 6 а клас
  3. Мария Богданова Донева, родител на ученик в в 9 а клас
  4. Евгений Василев Вълев, родител на ученик в  9 д клас
  5. Петя Стефанова Димитрова, родител на ученик в 5 а  клас
  6. Красимира Златева Иванова, родител на ученик в 8 г клас
  7. Искра Димитрова Иванова – представител на  финансиращия орган – Община Стара Загора

Резервни членове:

  1. Силвия Гришева Стоянова, родител на ученик в 10 д клас
  2. Детелина Атанасова Димитрова, родител на ученик в  10 в клас
  3. Йорданка Костова Стоянова, родител на ученик в 7а клас