Меню Затваряне

Достъп до информация

Достъпът до обществена информация се предоставя по ред, предвиден в Закона за достъп до обществена информация /ЗДОИ/ и съгласно Вътрешните правила за достъп до обществена информация на ППМГ „Гео Милев“ град Стара Загора.

Подаване на заявление за достъп до обществена информация

Заявление за достъп до обществена информация можете да подадете:

  • по пощата на адрес: 6000 гр. Стара Загора ул. „Августа Траяна“ 44
  • по електронната поща с адрес: pmgsz@abv.bg
  • в канцеларията на училището с работно време от 8:00 до 16:00 часа

Образец на заявлението за достъп до обществена информация може да получите в канцеларията на училището или на интернет страницата ни в секция „Достъп до обществена информация”. Заявленията за достъп до обществена информация подлежат на задължителна регистрация по реда, определен във Вътрешни правила за предоставяне правото на достъп до обществена информация.

Отчети