Меню Затваряне

Бюджет

Бюджет 2022

Обобщени отчети за касово изпълнение (total cash reports)

КСФ – проект „Образование за утрешния ден“

Отчети по тримесечия – Бюджет

КСФ – проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“

Бюджет 2021

Обобщени отчети за касово изпълнение (total cash reports)

КСФ – проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“

КСФ – проект „Образование за утрешния ден“

Отчети по тримесечия – Бюджет

Бюджет 2020

Обобщени отчети за касово изпълнение (total cash reports)

Отчети по тримесечия – Бюджет

Бюджет 2019

Обобщени отчети за касово изпълнение (total cash reports)

СЕС – проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“