Начало

Добре дошли в официалния сайт на Профилирана природоматематическа гимназия "Гео Милев" гр. Стара Загора!


Националното състезание по математическа лингвистика

СЪОБЩЕНИЕ

Школите по математика ще проведат занятия на 19.01.2019 г. /събота/ по график. Следващото занятие ще бъде на 27.01.2019 г. вместо на 26.01.2019 г.

СЪОБЩЕНИЕ
ДО ВСИЧКИ РОДИТЕЛИ

Във връзка с писмо № 04-11/10.01.2019 г. на директора на РЗИ – д-р Нанева и писмо № РД-16-291/11.01.2019 г. на началника на РУО – Стара Загора – г-жа Димитрова, Ви информираме за наличие на въшки в учебните заведения.
Във връзка със създалата се ситуация се обръщаме към всички родители да извършват проверка на децата си за наличие на главови въшки и гниди и предприемат мерки за обезпаразитяването им.
Директор:
Николина Куличева

Национална програма "Квалификация 2018"

ЗА УЧАСТНИЦИТЕ В ОБЩИНСКИТЕ КУРСОВЕ ПО ИНФОРМАТИКА

ГРУПА 9 ЩЕ ПРОВЕДЕ НЕДЕЛНОТО СИ ЗАНЯТИЕ НА 20.01.2019 г.!
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
СПИСЪК-РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ