Начало

Добре дошли в официалния сайт на Профилирана природоматематическа гимназия "Гео Милев" гр. Стара Загора!


Математическо състезание "Питагор" за ученици от IV клас
Р Е З У Л Т А Т И
На 23.04 и 24.04 от 14:30 до 16:00 часа ученик, придружен от родител/настойник, може да се запознае с работата си. Писмените работи не се изнасят от училището и не подлежат на копиране или заснемане.

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В V КЛАС

ЗА УЧАСТНИЦИТЕ В ОБЩИНСКИТЕ КУРСОВЕ ПО ИНФОРМАТИКА

КЪМ START-UP
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
СПИСЪК-РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ