Начало

Добре дошли в официалния сайт на Профилирана природоматематическа гимназия "Гео Милев" гр. Стара Загора!


С Ъ О Б Щ Е Н И Е
В периода от 30.11.2020 г. до 21.12.2020 г. обучението на учениците ще се осъществява от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационните технологии, на основание чл. 115а, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование и раздел 1, т. и раздел П от Заповед № РД-01-677 от 25.11.2020г. на министъра на здравеопазването, поради преустановения присъствен образователен процес в училищата на територията на цялата страна. НОВИ графици на учебните часове
ПЕТИ-СЕДМИ КЛАС
ОСМИ-ДВАНАЙСЕТИ КЛАС
ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ОТ РАЗСТОЯНИЕ
МАРИЕТА ПЕТРОВА
Директор на ППМГ „Гео Милев“ град Стара Загора

Извадки от докуметите за 20/21 учебна година
Декларация от родител във връзка с противоепидемичните мерки

ГРАФИК на ШКОЛАТА ПО МАТЕМАТИКА ЗА ЧЕТВЪРТОКЛАСНИЦИ

ПРАВИЛА за безопасност в Интернет
БЕЗОПАСНА МРЕЖА